Годишњи план рада школе 2023/2024

Годишњи извештај о раду школе 2022/2023

Школски развојни план 2023 до 2028

Извештај самовредновање шк. 2022

Школски програм 2023-2027

План прихода за 2024

Годишњи финансијски извештај за 2023

План прихода за 2023

План расхода за 2023

Годишњи финансијски извештај за 2022