Подаци о школи

Директор: Љиљана Косановић

Ел. пошта: oskrivaja@gmail.com

ПИБ: 101443920

МАТИЧНИ БРОЈ: 08061815

024/4724-001

Маршала Тита 1

24341, Криваја